Ook senioren communiceren liever digitaal
Door Martijn Zomer
op 20 januari 2016

Bewonerscommunicatie is een belangrijk thema in onze branche. Bouwbedrijven en corporaties willen graag vernieuwen op dit gebied en meegaan met de tijd. We zitten vanuit Over mijn huis dan ook wekelijks bij aannemers en woningcorporaties aan tafel om plannen te maken voor bewonerscommunicatie in onderhoudsprojecten. Vaak horen we in die gesprekken dezelfde opmerking terugkomen: “In deze wijk wonen veel senioren, dus digitaal communiceren heeft hier echt geen zin”. Maar is dat nu echt zo vroegen wij ons af. Klopt het dat senioren niet digitaal bereikbaar zijn? We praten veel over bewoners, maar wat weten we nu echt van ze? De feiten op een rijtje en een inkijkje in de ervaringen van Over mijn huis.

Laten we starten met wat anderen ons vertellen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in 2015 onderzocht hoe het zit met het gebruik van internet onder senioren. Het blijkt dat 75% van de senioren tussen de 65 en 75 jaar dagelijks ‘connected’ is. Ze houden zich daarbij het meest bezig met e-mail, Skypen met (klein)kinderen en Facebook.

Telecompaper ging nog een stapje verder. Ze onderzochten welke apparaten deze doelgroep online gebruikt. Het blijkt dat 56% van de senioren ouder dan 65 een tablet in bezit heeft. Ook een smartphone wordt door deze groep steeds vaker gebruikt. Het laatste jaar is het bezit van een smartphone met 82% gestegen tot 54% in deze leeftijdsgroep.

Onze praktijk

Sinds eind vorig jaar zijn wij betrokken bij een renovatieproject van KnaapenGroep bij Antares in Venlo. Vroeg in het project is er een inventarisatie gemaakt bij de bewoners, bijna allemaal boven de 65. Er is in kaart gebracht welke bewoners een e-mailadres hadden en welke bewoners over een mobiel telefoonnummer beschikten, geschikt voor communicatie tijdens het project. Dit had een verrassende uitkomst; maar liefst 70% gaf zijn of haar e-mailadres af en 79% het mobiele nummer. Dat overtreft dus zelfs het hierboven genoemde onderzoek!

Digitaal voor bewoners

Maar hoe kan het nu dat de perceptie in onze branche tegengesteld is aan de werkelijkheid? Wij denken de oorzaak te weten. In praktijk is er namelijk een belangrijk verschil op te merken tussen het niet hebben van een e-mailadres en het niet geven ervan. De ervaring leert dat bewoners, en senioren in het bijzonder, het afgeven van hun e-mailadres of mobiele nummer simpelweg nalaten omdat ze bang zijn dat hun privacy in het geding komt of omdat ze het belang ervan niet begrijpen.

Het overtuigen van bewoners van het belang van digitale communicatie is dus essentieel. Niets meer kunnen kwijtraken en automatisch de juiste berichten ontvangen zijn daarbij belangrijke argumenten. Gemakkelijk informatie delen met de eigen achterban en het kunnen stellen van vragen, zonder de deur uit te hoeven, zijn daarbij de extra gemakken.

Digitaal voor aannemers en corporaties

Meer bewoners digitaal kunnen bereiken heeft ook veel voordelen voor zowel de aannemer als de corporatie. Zo kunnen bewoners veel meer betrokken worden bij een project door een continue informatiestroom van kleine berichten. Vanaf één plek kunnen ook alle bewoners benaderd worden met persoonlijke informatie. Daarmee zijn bewoners met minder moeite, beter voorgelicht. De tijd die je daarmee spaart kun je stoppen in persoonlijk contact met de bewoners die het echt nodig hebben.

Conclusie

Het klopt dat er senioren zijn die geen tablet en/of smartphone hebben. Maar dit aantal wordt in rap tempo minder, zo blijkt ook uit onze ervaringen. Het percentage mensen op leeftijd dat in bezit is van digitale communicatiemiddelen is al vrij hoog en zal verder toenemen in de komende jaren. Kortom: ze zijn wel op leeftijd maar zeker niet antiek.